• CIS utworzono 1 sierpnia 2014
 • Nowe Inicjatywy spoleczne

Czym sie zajmujemy

Centrum Integracji Spolecznej "Promyk" w Potęgowie to jednostka organizacyjna Fundacji Promyk solidarności.

client

Fundacja Barka

w Poznaniu barka.org.pl

PARR

w Słupsku parr.slupsk.pl

client
client

PUP

w Słupsku pup.slupsk.pl

Urząd Gminy

w Potęgowie potegowo.pl

client
client

Starostwo Powiatowe

w Słupsku powiat.slupsk.pl

GOPS

w Potęgowie gopspotegowo.pl

Ponizej skrotowy opis naszej dzialalnosci

Ostatnie zdarzenia:


Zawiadomienie o anulowaniu ogłoszeń ze strony internetowej
Zapytanie o cenę - organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, warszatów psychologicznych oraz grup wsparcia dla uczestników CIS
Regulamin rekrutacji do nowego projektu CIS
Ogłoszenie o naborze do nowego projektu CIS
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestników nowego projektu CIS
Zaproszenie do składania ofert na poradnictwo prawne dla uczestników nowego projketu CIS
Zaproszenie do składania ofert na paczki żywieniowe dla uczestników nowego projektu CIS
Rekomendacja EDUQ
Sprawozdanie za 2015 rok
List intencyjny porozumienia o współpracy w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej - Gmina Potęgowo - 1 stycznia 2015
Referencje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Słupsk - 7 stycznia 2015
List intencyjny sieci Barka - 27 marca 2015
Referencje Powiatowy Urząd Pracy Słupsk - 28 sierpnia 2015
List gratulacyjny sieci Barka - 15 października 2015
Podziękowanie spółdzielni socjalnej LAS-BUD dla CIS - 15 października 2015
Podziękowanie dyrekotra Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dla prezesa CIS - 19 października 2015
List intencyjny Powiat Słupsk - współpraca, reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych - 26 sierpnia 2014
Uchwała zarządu Powiatu Słupsk w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia prawa użtykowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku - 4 września 2014
Uzasadnienie do uchwały Powiatu Słupsk w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku - 4 września 2014

Wydarzenia z dzialalnosci CIS

Artykuł z "Głosu Pomorza" udostępniony dzięki uprzejmości autora - Zbigniewa Mareckiego oraz redaktora naczelnego Krzysztofa Nałęcza.

Konto CIS Potegowo: 69 20 30 0045 1110 0000 0374 6070.

 • Konferencja upowszechniająca budowę partnerstw na rzecz gospodarski solidarnej na rzecz 3 województw: pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie.


 • Nasze dane kontaktowe

  Fundacja Promyk solidarnosci, ul. Pocztowa 9, 76-230 Potegowo, tel. 59-811-51-31

  Glowny adres jednostki nadrzednej: Fundacji Promyk solidarnosci

  Centrum Integracji Spolecznej w Potegowie, ul. Witosa 7, 76-230 Potegowo.

  Adres biura CIS